Kontakt 0800-2466651 DE | EN Merkliste Login Warenkorb
Reset
Suche
zurück

Filtern nach

77 Treffer
ART-NR PRODUKT HERSTELLER PREIS
Cay16163
neu

Anwendungen: Akt inhibitor

CAS: 329710-​24-​9

MW: 224 D

Formel: C10H4N6O

Reinheit: >95%

Format: solid

Cayman
1 mg
29 €
5 mg
87 €
10 mg
160 €
25 mg
326 €BULK REQUEST
Cay16226
neu

Anwendungen: Specific ASK1 inhibitor

CAS: 175026-​96-​7

MW: 319 D

Formel: C19H13NO4

Reinheit: >95%

Format: solid

Cayman
1 mg
29 €
5 mg
87 €
10 mg
160 €
25 mg
363 €BULK REQUEST
Cay16242
neu

Anwendungen: ATM inhibitor

CAS: 905973-​89-​9

MW: 556 D

Formel: C23H18Cl3FN4O3S

Cayman
1 mg
41 €
5 mg
92 €
10 mg
143 €
50 mg
508 €BULK REQUEST
Cay16255
neu

Anwendungen: TGFBR1  /  ALK5 inhibitor

CAS: 452342-​67-​5

MW: 426 D

Formel: C25H23N5O2

Cayman
1 mg
52 €
5 mg
96 €
10 mg
157 €
25 mg
300 €BULK REQUEST
Cay16258
neu

Anwendungen: EIF2AK3  /  PERK inhibitor

CAS: 1597403-​47-​8

MW: 451 D

Formel: C22H24Cl2N2O4

Reinheit: >95%

Format: solid

Cayman
5 mg
75 €
10 mg
144 €
25 mg
340 €BULK REQUEST
Cay16336
neu

Anwendungen: Potent ATP-​competitive ATM kinase inhibitor

CAS: 587871-​26-​9

MW: 396 D

Formel: C21H17NO3S2

Reinheit: >98%

Format: solid

Cayman
1 mg
52 €
5 mg
75 €
10 mg
131 €
50 mg
392 €BULK REQUEST
Cay16423
neu

Anwendungen: Pim1  /  Pim2  /  Pim3 inhibitor

CAS: 1025065-​69-​3

MW: 405 D

Formel: C20H22F3N5O

Reinheit: >98%

Format: crystalline solid

Cayman
1 mg
29 €
5 mg
131 €
10 mg
203 €
50 mg
725 €BULK REQUEST
Cay16499
neu

Anwendungen: Akt inhibitor

CAS: 552325-​16-​3

MW: 398 D

Formel: C24H23N5O

Reinheit: >98%

Format: crystalline solid

Cayman
500 µg
99 €
1 mg
188 €
5 mg
789 €BULK REQUEST
SYN-1005
neu

Anwendungen: Akt1 inhibitor

CAS: 473382-​39-​7

MW: 378 D

Formel: C22H30N6

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
50 mg
1 mg
215 €
5 mg
422 €
10 mg
663 €BULK REQUEST
SYN-1006
neu

Anwendungen: Akt1  /  Akt2 inhibitor

CAS: 473382-​50-​2

MW: 375 D

Formel: C23H21N3 . HCl

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
50 mg
1 mg
215 €
5 mg
422 €
10 mg
663 €BULK REQUEST
SYN-1010
neu

Anwendungen: CDK2  /  CDK7  /  CDK5  /  CDK4 inhibitor

CAS: 902135-​91-​5

MW: 418 D

Formel: C16H17Cl2N5O2 . HCl

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
66 €
5 mg
110 €
10 mg
165 €
50 mg
593 €BULK REQUEST
SYN-1011
neu

Anwendungen: Aurora inhibitor

CAS: 896466-​04-​9

MW: 381 D

Formel: C19H23N7O2

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
88 €
5 mg
165 €
10 mg
274 €
50 mg
812 €BULK REQUEST
SYN-1017
neu

Anwendungen: CHK1 / 2 inhibitor

CAS: 1246094-​78-​9

MW: 398 D

Formel: C17H19FN4O2S . HCl

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
88 €
5 mg
110 €
10 mg
176 €
50 mg
538 €BULK REQUEST
SYN-1018
neu

Anwendungen: PI3K inhibitor

CAS: 915019-​65-​7

MW: 469 D

Formel: C30H23N5O

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
66 €
5 mg
99 €
10 mg
143 €
50 mg
182 €BULK REQUEST
SYN-1019
neu

Anwendungen: PLK1 inhibitor

CAS: 755038-​02-​9

MW: 521 D

Formel: C28H39N7O3

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
88 €
5 mg
127 €
10 mg
215 €
50 mg
713 €BULK REQUEST
SYN-1020
neu

Anwendungen: RPS6KA inhibitor

CAS: 501437-​28-​1

MW: 391 D

Formel: C19H23F2N5O2

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
99 €
5 mg
187 €
10 mg
290 €
50 mg
718 €BULK REQUEST
SYN-1021
neu

Anwendungen: PKC inhibitor

CAS: 145317-​11-​9

MW: 461 D

Formel: C26H24N4O2 . HCl

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
138 €
5 mg
308 €
10 mg
385 €
50 mg
955 €BULK REQUEST
SYN-1023
neu

Anwendungen: LIMK1  /  LIMK2 inhibitor

CAS: 1338247-​30-​5

MW: 429 D

Formel: C17H12Cl2F2N4OS

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
50 mg
1 mg
209 €
5 mg
422 €
10 mg
663 €BULK REQUEST
SYN-1024
neu

Anwendungen: LIMK1  /  LIMK2 inhibitor

CAS: 1338247-​35-​0

MW: 431 D

Formel: C17H14Cl2F2N4OS

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
50 mg
100 mg
1 mg
209 €
5 mg
422 €
10 mg
663 €BULK REQUEST
SYN-1026
neu

Anwendungen: PDK1 inhibitor

CAS: 702675-​74-​9

MW: 591 D

Formel: C23H26IN7O2S

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
72 €
5 mg
110 €
10 mg
149 €
50 mg
593 €BULK REQUEST
SYN-1027
neu

Anwendungen: PDK1 inhibitor

CAS: 702674-​56-​4

MW: 471 D

Formel: C20H23BrN8O

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
72 €
5 mg
154 €
10 mg
241 €
50 mg
702 €BULK REQUEST
SYN-1028
neu

Anwendungen: JNK inhibitor

CAS: 1438391-​30-​0

MW: 424 D

Formel: C22H24N6O . HCl

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
127 €
5 mg
220 €
10 mg
340 €
50 mg
1146 €BULK REQUEST
SYN-1034
neu

Anwendungen: Aurora A  /  B inhibitor

CAS: 693228-​63-​6

MW: 368 D

Formel: C18H20N6OS

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
66 €
5 mg
99 €
10 mg
132 €
50 mg
384 €BULK REQUEST
SYN-1040
neu

Anwendungen: CDK1  /  CDK2  /  CDK4  /  CDK6 inhibitor

CAS: 146426-​40-​6

MW: 401 D

Formel: C21H20ClNO5

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
66 €
5 mg
110 €
10 mg
143 €
50 mg
422 €BULK REQUEST
SYN-1043
neu

Anwendungen: AKT inhibitor

CAS: 937174-​76-​0

MW: 425 D

Formel: C21H27N7O3

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
77 €
5 mg
132 €
10 mg
182 €
50 mg
828 €BULK REQUEST
SYN-1048
neu

Anwendungen: Aurora  /  CDK1  /  CDK2 inhibitor

CAS: 443797-​96-​4

MW: 394 D

Formel: C15H12F2N6O3S

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
138 €
5 mg
230 €
10 mg
389 €
50 mg
916 €BULK REQUEST
SYN-1050
neu

Anwendungen: mTOR inhibitor

CAS: 938440-​64-​3

MW: 465 D

Formel: C25H31N5O4

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
77 €
5 mg
99 €
10 mg
165 €
50 mg
494 €BULK REQUEST
SYN-1051
neu

Anwendungen: ATM inhibitor

CAS: 587871-​26-​9

MW: 395 D

Formel: C21H17NO3S2

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
55 €
5 mg
77 €
10 mg
132 €
50 mg
395 €BULK REQUEST
SYN-1069
neu

Anwendungen: B-​Raf V600E inhibitor

CAS: 918505-​84-​7

MW: 413 D

Formel: C17H14ClF2N3O3S

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
66 €
5 mg
121 €
10 mg
187 €
50 mg
422 €BULK REQUEST
SYN-1071
neu

Anwendungen: ROCK inhibitor

CAS: 864082-​47-​3

MW: 432 D

Formel: C21H16F4N4O2

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
99 €
5 mg
171 €
10 mg
252 €
50 mg
729 €BULK REQUEST
SYN-1072
neu

Anwendungen: p38 inhibitor

CAS: 215303-​72-​3

MW: 425 D

Formel: C27H24FN3O

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
55 €
5 mg
83 €
10 mg
110 €
50 mg
422 €BULK REQUEST
SYN-1073
neu

Anwendungen: p38 alpha  /  beta inhibitor

CAS: 152121-​30-​7

MW: 331 D

Formel: C20H14FN3O

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
55 €
5 mg
88 €
10 mg
171 €
50 mg
285 €BULK REQUEST
SYN-1073A
neu

Anwendungen: p38 alpha  /  beta inhibitor

CAS: 350228-​36-​3

MW: 367 D

Formel: C20H14FN3O . HCl

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
55 €
5 mg
88 €
10 mg
171 €
50 mg
285 €BULK REQUEST
SYN-1074
neu

Anwendungen: p38 inhibitor

CAS: 152121-​47-​6

MW: 377 D

Formel: C21H16FN3OS

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
55 €
5 mg
110 €
10 mg
160 €
50 mg
241 €BULK REQUEST
SYN-1075
neu

Anwendungen: GSK3A / B inhibitor

CAS: 280744-​09-​4

MW: 371 D

Formel: C19H12Cl2N2O2

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
88 €
5 mg
154 €
10 mg
263 €
50 mg
878 €BULK REQUEST
SYN-1076
neu

Anwendungen: p38 inhibitor

CAS: 193746-​75-​7

MW: 353 D

Formel: C19H20FN5O

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
50 mg
1 mg
209 €
5 mg
422 €
10 mg
663 €BULK REQUEST
SYN-1077
neu

Anwendungen: BRAF inhibitor

CAS: 405554-​55-​4

MW: 453 D

Formel: C27H27N5O2

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
88 €
5 mg
143 €
10 mg
187 €
50 mg
718 €BULK REQUEST
SYN-1078
neu

Anwendungen: p38 inhibitor

CAS: 271576-​80-​8

MW: 397 D

Formel: C20H20ClN5O2

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
50 mg
100 mg
1 mg
209 €
5 mg
422 €
10 mg
663 €BULK REQUEST
SYN-1079
neu

Anwendungen: p38 alpha inhibitor

CAS: 1670-​87-​7

MW: 160 D

Formel: C9H8N2O

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
55 €
5 mg
72 €
10 mg
83 €
50 mg
263 €BULK REQUEST
SYN-1080
neu

Anwendungen: CDK2  /  CDK9 inhibitor

CAS: 345627-​90-​9

MW: 417 D

Formel: C17H24N4O2S2 . HCl

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
72 €
5 mg
121 €
10 mg
193 €
50 mg
663 €BULK REQUEST
SYN-1081
neu

Anwendungen: Aurora inhibitor

CAS: 1057249-​41-​8

MW: 430 D

Formel: C18H15ClN6OS2

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
88 €
5 mg
143 €
10 mg
220 €
50 mg
713 €BULK REQUEST
SYN-1082
neu

Anwendungen: Raf inhibitor

CAS: 284461-​73-​0

MW: 464 D

Formel: C21H16ClF3N4O3

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
55 €
5 mg
99 €
10 mg
127 €
50 mg
301 €BULK REQUEST
SYN-1083
neu

Anwendungen: ROCK2 inhibitor

CAS: 1072959-​67-​1

MW: 408 D

Formel: C22H24N4O4

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
110 €
5 mg
171 €
10 mg
230 €
50 mg
834 €BULK REQUEST
SYN-1087
neu

Anwendungen: p38 alpha inhibitor

CAS: 303162-​79-​0

MW: 399 D

Formel: C24H21N3OS

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
77 €
5 mg
121 €
10 mg
154 €
50 mg
505 €BULK REQUEST
SYN-1092
neu

Anwendungen: Aurora inhibitor

CAS: 639089-​54-​6

MW: 464 D

Formel: C23H28N8OS

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
55 €
5 mg
72 €
10 mg
83 €
50 mg
241 €BULK REQUEST
SYN-1093
neu

Anwendungen: P38 inhibitor

CAS: 745833-​23-​2

MW: 404 D

Formel: C19H12F4N4O2

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
55 €
5 mg
66 €
10 mg
77 €
50 mg
241 €BULK REQUEST
SYN-1095
neu

Anwendungen: Aurora inhibitor

CAS: 827318-​97-​8

MW: 474 D

Formel: C26H30N6O3

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
116 €
5 mg
187 €
10 mg
340 €
50 mg
1043 €BULK REQUEST
SYN-1096
neu

Anwendungen: DNA-​PK inhibitor

CAS: 503468-​95-​9

MW: 413 D

Formel: C25H19NO3S

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
1 mg
55 €
5 mg
83 €
10 mg
121 €BULK REQUEST
SYN-1101
neu

Anwendungen: p38 inhibitor

CAS: 449808-​64-​4

MW: 424 D

Formel: C19H18F2N4O3 . HCl

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
50 mg
100 mg
1 mg
198 €
5 mg
422 €
10 mg
663 €BULK REQUEST
SYN-1109
neu

Anwendungen: CK2 inhibitor

CAS: 1009820-​21-​6

MW: 349 D

Formel: C19H12ClN3O2

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
110 €
5 mg
182 €
10 mg
301 €
50 mg
905 €BULK REQUEST
SYN-1110
neu

Anwendungen: AKT1  /  PKA  /  CDK2 inhibitor

CAS: 552325-​73-​2

MW: 394 D

Formel: C22H22N4O . HCl

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
50 mg
100 mg
1 mg
193 €
5 mg
296 €
10 mg
494 €BULK REQUEST
SYN-1113
neu

Anwendungen: PIM1 inhibitor

CAS: 438190-​29-​5

MW: 273 D

Formel: C11H6F3NO2S

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
55 €
5 mg
88 €
10 mg
143 €
50 mg
351 €BULK REQUEST
SYN-1118
neu

Anwendungen: AKT1 / 2 inhibitor

CAS: 612847-​42-​4

MW: 653 D

Formel: C40H43N7O2

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
50 mg
100 mg
1 mg
422 €
5 mg
713 €
10 mg
1037 €BULK REQUEST
SYN-1123
neu

Anwendungen: p38 alpha inhibitor

CAS: 209410-​46-​8

MW: 436 D

Formel: C19H9Cl2F2N3OS

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
88 €
5 mg
143 €
10 mg
209 €
50 mg
680 €BULK REQUEST
SYN-1124
neu

Anwendungen: RSK1  /  p70S6K inhibitor

CAS: 874119-​56-​9

MW: 513 D

Formel: C24H16Cl2F2N6O

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
50 mg
1 mg
209 €
5 mg
422 €
10 mg
663 €BULK REQUEST
SYN-1132
neu

Anwendungen: S6K inhibitor

CAS: 1265789-​88-​5

MW: 358 D

Formel: C17H18N4O3S

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
50 mg
1 mg
209 €
5 mg
422 €
10 mg
593 €BULK REQUEST
SYN-1147
neu

Anwendungen: JNK inhibitor

CAS: 848344-​36-​5

MW: 457 D

Formel: C25H23N5O2S

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
50 mg
1 mg
209 €
5 mg
351 €
10 mg
505 €BULK REQUEST
SYN-1151
neu

Anwendungen: CDK2  /  CDK1  /  CDK5  /  CDK7  /  CDK9 inhibitor

CAS: 1092443-​55-​4

MW: 385 D

Formel: C20H27N5O3

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
50 mg
100 mg
1 mg
215 €
5 mg
543 €
10 mg
784 €BULK REQUEST
SYN-1157
neu

Anwendungen: mTOR inhibitor

CAS: 1224844-​38-​5

MW: 309 D

Formel: C15H15N7O

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
105 €
5 mg
176 €
10 mg
285 €
50 mg
1021 €BULK REQUEST
SYN-1160
neu

Anwendungen: AKT inhibitor

CAS: 1357158-​81-​6

MW: 343 D

Formel: C22H21N3O

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
50 mg
100 mg
1 mg
215 €
5 mg
422 €
10 mg
663 €BULK REQUEST
SYN-1161
neu

Anwendungen: B-​Raf V600E inhibitor

CAS: 918504-​65-​1

MW: 489 D

Formel: C23H18ClF2N3O3S

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
55 €
5 mg
72 €
10 mg
83 €
50 mg
285 €BULK REQUEST
SYN-1162
neu

Anwendungen: AKT inhibitor

CAS: 1032350-​13-​2

MW: 480 D

Formel: C25H21N5O . 2HCl

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
77 €
5 mg
121 €
10 mg
187 €
50 mg
609 €BULK REQUEST
SYN-1166
neu

Anwendungen: mTOR inhibitor

CAS: 1009298-​09-​2

MW: 465 D

Formel: C25H31N5O4

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
66 €
5 mg
110 €
10 mg
127 €
50 mg
351 €BULK REQUEST
SYN-1167
neu

Anwendungen: mTOR inhibitor

CAS: 1009298-​59-​2

MW: 462 D

Formel: C25H30N6O3

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
110 €
5 mg
165 €
10 mg
274 €
50 mg
1076 €BULK REQUEST
SYN-1168
neu

Anwendungen: B-​RAF  /  VEGFR2 inhibitor

CAS: 1125632-​93-​0

MW: 548 D

Formel: C27H19ClFN5O3S

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
50 mg
1 mg
215 €
5 mg
422 €
10 mg
663 €BULK REQUEST
SYN-1172
neu

Anwendungen: PKC beta I  /  II inhibitor

CAS: 169939-​93-​9

MW: 505 D

Formel: C28H28N4O3 . HCl

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
50 mg
1 mg
182 €
5 mg
319 €
10 mg
528 €BULK REQUEST
SYN-1177
neu

Anwendungen: Cell-​permeable S6K1 inhibitor

CAS: 1255517-​76-​0

MW: 390 D

Formel: C19H21F3N6

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
66 €
5 mg
154 €
10 mg
224 €
50 mg
878 €BULK REQUEST
SYN-1180
neu

Anwendungen: CDK4  /  CDK6 inhibitor

CAS: 571189-​11-​2

MW: 520 D

Formel: C24H29N7O2 . 2HCl

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
66 €
5 mg
110 €
10 mg
154 €
50 mg
395 €BULK REQUEST
SYN-1180A
neu

Anwendungen: CDK4  /  CDK6 inhibitor

CAS: 827022-​33-​3

MW: 573 D

Formel: C24H29N7O2 . C2H6O4S

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
66 €
5 mg
110 €
10 mg
154 €
50 mg
395 €BULK REQUEST
SYN-1181
neu

Anwendungen: mTOR inhibitor

CAS: 1092351-​67-​1

MW: 308 D

Formel: C16H16N6O

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
55 €
5 mg
77 €
10 mg
121 €
50 mg
400 €BULK REQUEST
SYN-1182
neu

Anwendungen: Pim-​1  /  Pim-​2  /  Pim-​3 inhibitor

CAS: 1202916-​90-​2

MW: 461 D

Formel: C26H24ClN3O3

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
50 mg
1 mg
209 €
5 mg
351 €
10 mg
505 €BULK REQUEST
SYN-1185
neu

Anwendungen: mTOR inhibitor

CAS: 53123-​88-​9

MW: 914 D

Formel: C51H79NO13

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
55 €
5 mg
99 €
10 mg
110 €
50 mg
422 €BULK REQUEST
SYN-1186
neu

Anwendungen: mTOR inhibitor

CAS: 1251156-​08-​7

MW: 455 D

Formel: C23H22FN3O4S

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
171 €
5 mg
290 €
10 mg
395 €
50 mg
1388 €BULK REQUEST
SYN-1193
neu

Anwendungen: Pim1  /  Pim2  /  Pim3 inhibitor

CAS: 1025065-​69-​3

MW: 405 D

Formel: C20H22F3N5O

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
88 €
5 mg
143 €
10 mg
241 €
50 mg
784 €BULK REQUEST
SYN-1201
neu

Anwendungen: EIF2AK3  /  PERK inhibitor

CAS: 1337531-​36-​8

MW: 451 D

Formel: C24H20F3N5O

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
99 €
5 mg
176 €
10 mg
274 €
50 mg
757 €BULK REQUEST
SYN-1203
neu

Anwendungen: Raf inhibitor

CAS: 1228591-​30-​7

MW: 554 D

Formel: C27H18F4N4O3S

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
100 mg
1 mg
77 €
5 mg
132 €
10 mg
187 €
50 mg
713 €BULK REQUEST
SYN-1206
neu

Anwendungen: PKC theta inhibitor

CAS: 1321924-​70-​2

MW: 418 D

Formel: C20H24ClFN6O

Reinheit: >95%

Format: solid

SYNkinase
50 mg
100 mg
1 mg
241 €
5 mg
648 €
10 mg
1043 €BULK REQUEST


Die Preise verstehen sich exkl. Versandkosten, eventuell anfallender Kühlmittelpauschale sowie der jeweils geltenden Mehrwertsteuer. 


Forschungsprodukte im Fokus

 

Produkte

Service

Company

€ 10 Gutschein sichern