Kontakt 0800-2466651 DE | EN Merkliste Login Warenkorb
Suche
zurück

Loading Loading Filter...

1.112 Antikörper Treffer
ART-NR PRODUKT HERSTELLER PREIS
SMC-307D

Anwendungen: WB, IP, IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-307D-A390

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-307D-A488

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-307D-A565

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-307D-A594

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-307D-A633

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-307D-A655

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-307D-A680

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-307D-A700

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-307D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-307D-APC

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-307D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-307D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-307D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-307D-P594

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-307D-PCP

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-307D-RPE

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-307D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-456D

Anwendungen: WB, ICC, IHC

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-456D-A390

Anwendungen: ICC, IHC

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-456D-A488

Anwendungen: ICC, IHC

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-456D-A565

Anwendungen: ICC, IHC

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-456D-A594

Anwendungen: ICC, IHC

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-456D-A633

Anwendungen: ICC, IHC

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-456D-A655

Anwendungen: ICC, IHC

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-456D-A680

Anwendungen: WB, ICC, IHC

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-456D-A700

Anwendungen: WB, ICC, IHC

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-456D-ALP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-456D-APC

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-456D-BI

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-456D-FITC

Anwendungen: ICC, IHC

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-456D-HRP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-456D-P594

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-456D-PCP

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-456D-RPE

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-456D-STR

Format: purified

Klon: S152B-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-456D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-308D

Anwendungen: WB, IP, IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-308D-A390

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-308D-A488

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-308D-A565

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-308D-A594

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-308D-A633

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-308D-A655

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-308D-A680

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-308D-A700

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-308D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-308D-APC

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-308D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-308D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-308D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-308D-P594

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-308D-PCP

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-308D-RPE

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-308D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-330D

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-330D-A390

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-330D-A488

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-330D-A565

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-330D-A594

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-330D-A633

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-330D-A655

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-330D-A680

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-330D-A700

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-330D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-330D-APC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-330D-BI

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-330D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-330D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-330D-P594

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-330D-PCP

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-330D-RPE

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-330D-STR

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-344D

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-344D-A390

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-344D-A488

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-344D-A565

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-344D-A594

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-344D-A633

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-344D-A655

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-344D-A680

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-344D-A700

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-344D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-344D-APC

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-344D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-344D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-344D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-344D-P594

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-344D-PCP

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-344D-RPE

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-344D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S67-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-344D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SPC-403D

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D100 µl
338 €BULK REQUEST
SPC-403D-A390

Anwendungen: IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D-A390100 µl
392 €BULK REQUEST
SPC-403D-A488

Anwendungen: IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D-A488100 µl
391 €BULK REQUEST
SPC-403D-A565

Anwendungen: IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D-A565100 µl
391 €BULK REQUEST
SPC-403D-A594

Anwendungen: IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D-A594100 µl
391 €BULK REQUEST
SPC-403D-A633

Anwendungen: IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D-A633100 µl
391 €BULK REQUEST
SPC-403D-A655

Anwendungen: IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D-A655100 µl
391 €BULK REQUEST
SPC-403D-A680

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D-A680100 µl
391 €BULK REQUEST
SPC-403D-A700

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D-A700100 µl
391 €BULK REQUEST
SPC-403D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D-ALP100 µl
384 €BULK REQUEST
SPC-403D-APC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D-APC100 µl
390 €BULK REQUEST
SPC-403D-BI

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D-BI100 µl
386 €BULK REQUEST
SPC-403D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D-FITC100 µl
382 €BULK REQUEST
SPC-403D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D-HRP100 µl
378 €BULK REQUEST
SPC-403D-P594

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D-P594100 µl
398 €BULK REQUEST
SPC-403D-PCP

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D-PCP100 µl
390 €BULK REQUEST
SPC-403D-RPE

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D-RPE100 µl
387 €BULK REQUEST
SPC-403D-STR

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-403D-STR100 µl
388 €BULK REQUEST
SMC-303D

Anwendungen: WB, IP, ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-303D-A390

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-303D-A488

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-303D-A565

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-303D-A594

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-303D-A633

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-303D-A655

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-303D-A680

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-303D-A700

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-303D-ALP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-303D-APC

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-303D-BI

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-303D-FITC

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-303D-HRP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-303D-P594

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-303D-PCP

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-303D-RPE

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-303D-STR

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-300D

Anwendungen: WB, IP, IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-300D-A390

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-300D-A488

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-300D-A565

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-300D-A594

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-300D-A633

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-300D-A655

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-300D-A680

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-300D-A700

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-300D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-300D-APC

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-300D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-300D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-300D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-300D-P594

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-300D-PCP

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-300D-RPE

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-300D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-326D

Anwendungen: WB, ICC  ( mouse sperm ) 

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-326D-A390

Anwendungen: ICC  ( mouse sperm ) 

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-326D-A488

Anwendungen: ICC  ( mouse sperm ) 

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-326D-A565

Anwendungen: ICC  ( mouse sperm ) 

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-326D-A594

Anwendungen: ICC  ( mouse sperm ) 

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-326D-A633

Anwendungen: ICC  ( mouse sperm ) 

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-326D-A655

Anwendungen: ICC  ( mouse sperm ) 

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-326D-A680

Anwendungen: WB, ICC  ( mouse sperm ) 

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-326D-A700

Anwendungen: WB, ICC  ( mouse sperm ) 

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-326D-ALP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-326D-APC

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-326D-BI

Anwendungen: WB, ICC  ( mouse sperm ) 

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-326D-FITC

Anwendungen: ICC  ( mouse sperm ) 

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-326D-HRP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-326D-P594

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-326D-PCP

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-326D-RPE

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-326D-STR

Anwendungen: WB, ICC  ( mouse sperm ) 

Format: purified

Klon: S2-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

StressMarq
SMC-326D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-373D

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-373D-A390

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-373D-A488

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-373D-A565

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-373D-A594

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-373D-A633

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-373D-A655

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-373D-A680

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-373D-A700

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-373D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-373D-APC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-373D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-373D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-373D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-373D-P594

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-373D-PCP

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-373D-RPE

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-373D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-309D

Anwendungen: WB, IP, ICC, IF

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-309D-A390

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-309D-A488

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-309D-A565

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-309D-A594

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-309D-A633

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-309D-A655

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-309D-A680

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-309D-A700

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-309D-ALP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-309D-APC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-309D-BI

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-309D-FITC

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-309D-HRP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-309D-P594

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-309D-PCP

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-309D-RPE

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-309D-STR

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-316D

Anwendungen: WB, IP, ICC, IF

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-316D-A390

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-316D-A488

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-316D-A565

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-316D-A594

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-316D-A633

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-316D-A655

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-316D-A680

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-316D-A700

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-316D-ALP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-316D-APC

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-316D-BI

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-316D-FITC

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-316D-HRP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-316D-P594

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-316D-PCP

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-316D-RPE

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-316D-STR

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S74-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-316D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-348D

Anwendungen: WB, IHC, IP, ICC

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-348D-A390

Anwendungen: IHC, ICC

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-348D-A488

Anwendungen: IHC, ICC

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-348D-A565

Anwendungen: IHC, ICC

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-348D-A594

Anwendungen: IHC, ICC

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-348D-A633

Anwendungen: IHC, ICC

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-348D-A655

Anwendungen: IHC, ICC

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-348D-A680

Anwendungen: WB, IHC, ICC

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-348D-A700

Anwendungen: WB, IHC, ICC

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-348D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-348D-APC

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-348D-BI

Anwendungen: WB, IHC, IP, ICC

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-348D-FITC

Anwendungen: IHC, ICC

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-348D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-348D-P594

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-348D-PCP

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-348D-RPE

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-348D-STR

Anwendungen: WB, IHC, IP, ICC

Format: purified

Klon: S4-11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

StressMarq
SMC-348D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-360D

Anwendungen: WB, ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-360D-A390

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-360D-A488

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-360D-A565

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-360D-A594

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-360D-A633

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-360D-A655

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-360D-A680

Anwendungen: WB, ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-360D-A700

Anwendungen: WB, ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-360D-ALP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-360D-APC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-360D-BI

Anwendungen: WB, ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-360D-FITC

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-360D-HRP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-360D-P594

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-360D-PCP

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-360D-RPE

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-360D-STR

Anwendungen: WB, ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-380D

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-380D-A390

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-380D-A488

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-380D-A565

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-380D-A594

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-380D-A633

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-380D-A655

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-380D-A680

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-380D-A700

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-380D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-380D-APC

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-380D-BI

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-380D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-380D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-380D-P594

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-380D-PCP

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-380D-RPE

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-380D-STR

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S89-34

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-380D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-301D

Anwendungen: WB, IP, ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-301D-A390

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-301D-A488

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-301D-A565

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-301D-A594

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-301D-A633

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-301D-A655

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-301D-A680

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-301D-A700

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-301D-ALP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-301D-APC

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-301D-BI

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-301D-FITC

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-301D-HRP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-301D-P594

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-301D-PCP

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-301D-RPE

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-301D-STR

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-302D

Anwendungen: WB, IP, ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-48

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-302D-A390

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-302D-A488

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-302D-A565

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-302D-A594

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-302D-A633

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-302D-A655

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-302D-A680

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-302D-A700

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-302D-ALP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-302D-APC

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-302D-BI

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-302D-FITC

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-302D-HRP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-302D-P594

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-302D-PCP

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-302D-RPE

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-302D-STR

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-343D

Anwendungen: WB, IP, IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-343D-A390

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-343D-A488

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-343D-A565

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-343D-A594

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-343D-A633

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-343D-A655

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-343D-A680

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-343D-A700

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-343D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-343D-APC

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-343D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-343D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-343D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-343D-P594

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-343D-PCP

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-343D-RPE

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-343D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-351D

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-351D-A390

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-351D-A488

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-351D-A565

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-351D-A594

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-351D-A633

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-351D-A655

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-351D-A680

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-351D-A700

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-351D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-351D-APC

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-351D-BI

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-351D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-351D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-351D-P594

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-351D-PCP

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-351D-RPE

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-351D-STR

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-323D

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-323D-A390

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-323D-A488

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-323D-A565

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-323D-A594

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-323D-A633

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-323D-A655

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-323D-A680

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-323D-A700

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-323D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-323D-APC

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-323D-BI

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-323D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-323D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-323D-P594

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-323D-PCP

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-323D-RPE

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-323D-STR

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S3-26

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-323D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-355D

Anwendungen: WB, IHC, IP, IF

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-355D-A390

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-355D-A488

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-355D-A565

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-355D-A594

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-355D-A633

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-355D-A655

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-355D-A680

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-355D-A700

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-355D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-355D-APC

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-355D-BI

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-355D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-355D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-355D-P594

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-355D-PCP

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-355D-RPE

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-355D-STR

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S20-78

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-355D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-358D

Anwendungen: WB, ICC

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-358D-A390

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-358D-A488

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-358D-A565

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-358D-A594

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-358D-A633

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-358D-A655

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-358D-A680

Anwendungen: WB, ICC

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-358D-A700

Anwendungen: WB, ICC

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-358D-ALP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-358D-APC

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-358D-BI

Anwendungen: WB, ICC

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-358D-FITC

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-358D-HRP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-358D-P594

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-358D-PCP

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-358D-RPE

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-358D-STR

Anwendungen: WB, ICC

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SPC-405D-A390

Anwendungen: IHC, IF

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-405D-A390100 µl
392 €BULK REQUEST
SPC-405D-A488

Anwendungen: IHC, IF

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-405D-A488100 µl
391 €BULK REQUEST
SPC-405D-A565

Anwendungen: IHC, IF

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-405D-A565100 µl
391 €BULK REQUEST
SPC-405D-A594

Anwendungen: IHC, IF

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-405D-A594100 µl
391 €BULK REQUEST
SPC-405D-A633

Anwendungen: IHC, IF

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-405D-A633100 µl
391 €BULK REQUEST
SPC-405D-A655

Anwendungen: IHC, IF

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-405D-A655100 µl
391 €BULK REQUEST
SPC-405D-A680

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-405D-A680100 µl
391 €BULK REQUEST
SPC-405D-A700

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-405D-A700100 µl
391 €BULK REQUEST
SPC-405D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-405D-ALP100 µl
384 €BULK REQUEST
SPC-405D-APC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-405D-APC100 µl
390 €BULK REQUEST
SPC-405D-BI

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-405D-BI100 µl
386 €BULK REQUEST
SPC-405D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-405D-FITC100 µl
382 €BULK REQUEST
SPC-405D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-405D-HRP100 µl
378 €BULK REQUEST
SPC-405D-P594

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-405D-P594100 µl
398 €BULK REQUEST
SPC-405D-PCP

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-405D-PCP100 µl
390 €BULK REQUEST
SPC-405D-RPE

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-405D-RPE100 µl
387 €BULK REQUEST
SPC-405D-STR

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rat, mouse

StressMarq
SPC-405D-STR100 µl
388 €BULK REQUEST
SMC-318D

Anwendungen: WB, IP, IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-318D-A390

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-318D-A488

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-318D-A565

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-318D-A594

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-318D-A633

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-318D-A655

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-318D-A680

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-318D-A700

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-318D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-318D-APC

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-APC100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-318D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-BI100 µg
375 €BULK REQUEST
SMC-318D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-FITC100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-318D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-HRP100 µg
366 €BULK REQUEST
SMC-318D-P594

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-P594100 µg
387 €BULK REQUEST
SMC-318D-PCP

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-PCP100 µg
379 €BULK REQUEST
SMC-318D-RPE

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-RPE100 µg
376 €BULK REQUEST
SMC-318D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-STR100 µg
378 €BULK REQUEST
SMC-306D

Anwendungen: WB, ICC, IHC, IF

Format: purified

Klon: S141-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-306D100 µg
328 €BULK REQUEST
SMC-306D-A390

Anwendungen: ICC, IHC, IF

Format: purified

Klon: S141-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-306D-A390100 µg
381 €BULK REQUEST
SMC-306D-A488

Anwendungen: ICC, IHC, IF

Format: purified

Klon: S141-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-306D-A488100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-306D-A565

Anwendungen: ICC, IHC, IF

Format: purified

Klon: S141-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-306D-A565100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-306D-A594

Anwendungen: ICC, IHC, IF

Format: purified

Klon: S141-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-306D-A594100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-306D-A633

Anwendungen: ICC, IHC, IF

Format: purified

Klon: S141-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-306D-A633100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-306D-A655

Anwendungen: ICC, IHC, IF

Format: purified

Klon: S141-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-306D-A655100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-306D-A680

Anwendungen: WB, ICC, IHC, IF

Format: purified

Klon: S141-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-306D-A680100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-306D-A700

Anwendungen: WB, ICC, IHC, IF

Format: purified

Klon: S141-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-306D-A700100 µg
380 €BULK REQUEST
SMC-306D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S141-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-306D-ALP100 µg
372 €BULK REQUEST
SMC-306D-APC

Format: purified

Klon: S141-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-306D-APC100 µg
379 €