Kontakt 0800-2466651 DE | EN Merkliste Login Warenkorb
zurück

Loading Loading Filter...

Antikörper

1.094 Antikörper Treffer
ART-NR PRODUKT HERSTELLER PREIS
SMC-331D

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-330D

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-331D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-331D-PCP

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-331D-APC

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-331D-BI

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-331D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-331D-RPE

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-331D-STR

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-330D-APC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-330D-BI

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-330D-PCP

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-330D-RPE

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-330D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-330D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-330D-STR

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-331D-A565

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-331D-A594

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-331D-A700

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-331D-A390

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-331D-A488

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-331D-A655

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-331D-A680

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-331D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-331D-A633

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-330D-A488

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-330D-A390

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-330D-A700

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-330D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-330D-A655

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-330D-A565

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-330D-A594

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-330D-A633

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-330D-A680

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-331D-P594

Format: purified

Klon: S53-32

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-331D-P594100 µg
438 €BULK REQUEST
SMC-330D-P594

Format: purified

Klon: S40B-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-330D-P594100 µg
438 €BULK REQUEST
SMC-317D

Anwendungen: WB, IP, IHC, IF

Format: purified

Klon: S7-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-317D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-309D

Anwendungen: WB, IP, ICC, IF, IHC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-307D

Anwendungen: WB, IP, IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-308D

Anwendungen: WB, IP, IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-353D

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S17-70

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-353D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-319D

Anwendungen: WB, ICC, IP, IF

Format: purified

Klon: S15-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-319D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-343D

Anwendungen: WB, IP, IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-318D

Anwendungen: WB, IP, IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-383D

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S6-60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-383D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-350D

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S9-40

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-350D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-302D

Anwendungen: WB, IP, ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-48

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-303D

Anwendungen: WB, IP, ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-300D

Anwendungen: WB, IP, IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-313D

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S16B-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human (weak), mouse, rat

StressMarq
SMC-313D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-314D

Anwendungen: WB, IP, ICC, IF

Format: purified

Klon: S68-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-314D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-342D

Anwendungen: WB, IHC, ICC, IF

Format: purified

Klon: S134-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-342D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-373D

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-352D

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S14-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish, Xenopus

StressMarq
SMC-352D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-360D

Anwendungen: WB, ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-367D

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S57-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-367D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-377D

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S75-41

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, Xenopus

StressMarq
SMC-377D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-301D

Anwendungen: WB, IP, ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-311D

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S124B-38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-311D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-349D

Anwendungen: WB, IHC, IP, IF

Format: purified

Klon: S7-45

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-349D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-351D

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-310D

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S112B-14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-310D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-309D-APC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-309D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-309D-RPE

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-309D-FITC

Anwendungen: ICC, IF, IHC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-309D-STR

Anwendungen: WB, IP, ICC, IHC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-309D-BI

Anwendungen: WB, IP, ICC, IHC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-309D-PCP

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-304D

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S70-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-304D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-305D

Anwendungen: WB, IP, IHC, IF

Format: purified

Klon: S71-37

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-305D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-358D

Anwendungen: WB, ICC

Format: purified

Klon: S36-15

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-358D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-306D

Anwendungen: WB, ICC, IHC, IF

Format: purified

Klon: S141-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-306D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-343D-APC

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-343D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-343D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-343D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-343D-PCP

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-343D-RPE

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-343D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-318D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-318D-APC

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-318D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-318D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-318D-PCP

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-318D-RPE

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-318D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-308D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-308D-RPE

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-308D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-308D-PCP

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-308D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-308D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-308D-APC

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-324D

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S11-33

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-324D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-307D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-307D-RPE

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-307D-APC

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-307D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-307D-PCP

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-307D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-307D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-383D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S6-60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-383D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-383D-APC

Format: purified

Klon: S6-60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-383D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-383D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S6-60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-383D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-383D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S6-60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-383D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-383D-PCP

Format: purified

Klon: S6-60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-383D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-383D-RPE

Format: purified

Klon: S6-60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-383D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-383D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S6-60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-383D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-353D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S17-70

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-353D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-353D-PCP

Format: purified

Klon: S17-70

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-353D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-353D-APC

Format: purified

Klon: S17-70

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-353D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-353D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S17-70

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-353D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-353D-RPE

Format: purified

Klon: S17-70

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-353D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-353D-STR

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S17-70

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-353D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-353D-BI

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S17-70

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-353D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-319D-HRP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S15-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-319D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-319D-PCP

Format: purified

Klon: S15-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-319D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-319D-RPE

Format: purified

Klon: S15-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-319D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-319D-STR

Anwendungen: WB, ICC, IP

Format: purified

Klon: S15-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-319D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-319D-BI

Anwendungen: WB, ICC, IP

Format: purified

Klon: S15-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-319D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-319D-APC

Format: purified

Klon: S15-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-319D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-319D-FITC

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S15-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-319D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-317D-APC

Format: purified

Klon: S7-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-317D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-317D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S7-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-317D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-317D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S7-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-317D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-317D-PCP

Format: purified

Klon: S7-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-317D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-317D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S7-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-317D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-317D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S7-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-317D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-317D-RPE

Format: purified

Klon: S7-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-317D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-320D

Anwendungen: WB, ICC, IHC, IF

Format: purified

Klon: S114-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-320D100 µg
370 €BULK REQUEST
SMC-300D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-303D-RPE

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-300D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-300D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-300D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-300D-PCP

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-303D-PCP

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-303D-STR

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-300D-RPE

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-300D-APC

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-302D-BI

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-302D-FITC

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-302D-HRP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-302D-PCP

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-303D-BI

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-302D-APC

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-302D-STR

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-303D-FITC

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-302D-RPE

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-303D-APC

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-303D-HRP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-309D-A488

Anwendungen: ICC, IF, IHC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-309D-A565

Anwendungen: ICC, IF, IHC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-309D-A390

Anwendungen: ICC, IF, IHC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-309D-A594

Anwendungen: ICC, IF, IHC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-309D-A633

Anwendungen: ICC, IF, IHC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-309D-A655

Anwendungen: ICC, IF, IHC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-309D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-309D-A680

Anwendungen: WB, ICC, IF, IHC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-309D-A700

Anwendungen: WB, ICC, IF, IHC

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-367D-PCP

Format: purified

Klon: S57-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-367D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-367D-RPE

Format: purified

Klon: S57-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-367D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-367D-STR

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S57-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-367D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-367D-APC

Format: purified

Klon: S57-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-367D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-367D-BI

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S57-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-367D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-367D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S57-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-367D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-367D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S57-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-367D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-301D-APC

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-301D-FITC

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-301D-RPE

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-301D-BI

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-301D-HRP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-301D-PCP

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-301D-STR

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-311D-PCP

Format: purified

Klon: S124B-38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-311D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-311D-RPE

Format: purified

Klon: S124B-38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-311D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-311D-STR

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S124B-38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-311D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-311D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S124B-38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-311D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-311D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S124B-38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-311D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-311D-BI

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S124B-38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-311D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-311D-APC

Format: purified

Klon: S124B-38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-311D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-310D-BI

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S112B-14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-310D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-310D-STR

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S112B-14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-310D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-310D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S112B-14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-310D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-310D-PCP

Format: purified

Klon: S112B-14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-310D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-310D-APC

Format: purified

Klon: S112B-14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-310D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-310D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S112B-14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-310D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-310D-RPE

Format: purified

Klon: S112B-14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-310D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-343D-A488

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-343D-A594

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-343D-A633

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-343D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-343D-A655

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-343D-A390

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-343D-A680

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-343D-A565

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-343D-A700

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-314D-RPE

Format: purified

Klon: S68-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-314D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-314D-STR

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S68-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-314D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-314D-APC

Format: purified

Klon: S68-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-314D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-314D-FITC

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S68-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-314D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-314D-BI

Anwendungen: WB, IP, ICC

Format: purified

Klon: S68-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-314D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-314D-PCP

Format: purified

Klon: S68-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-314D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-314D-HRP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S68-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-314D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-318D-A594

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-318D-A565

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-318D-A655

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-318D-A680

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-318D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-318D-A488

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-318D-A633

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-318D-A700

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-318D-A390

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-342D-BI

Anwendungen: WB, IHC, ICC

Format: purified

Klon: S134-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-342D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-342D-FITC

Anwendungen: IHC, ICC, IF

Format: purified

Klon: S134-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-342D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-342D-STR

Anwendungen: WB, IHC, ICC

Format: purified

Klon: S134-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-342D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-342D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S134-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-342D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-342D-PCP

Format: purified

Klon: S134-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-342D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-342D-RPE

Format: purified

Klon: S134-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-342D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-342D-APC

Format: purified

Klon: S134-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-342D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-360D-HRP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-360D-PCP

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-360D-RPE

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-360D-STR

Anwendungen: WB, ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-360D-FITC

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-360D-APC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-360D-BI

Anwendungen: WB, ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-308D-A390

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-308D-A633

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-308D-A655

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-308D-A680

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-308D-A700

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-308D-A488

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-308D-A565

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-308D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-308D-A594

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-313D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S16B-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human (weak), mouse, rat

StressMarq
SMC-313D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-313D-APC

Format: purified

Klon: S16B-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human (weak), mouse, rat

StressMarq
SMC-313D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-313D-BI

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S16B-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human (weak), mouse, rat

StressMarq
SMC-313D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-313D-PCP

Format: purified

Klon: S16B-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human (weak), mouse, rat

StressMarq
SMC-313D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-313D-STR

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S16B-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human (weak), mouse, rat

StressMarq
SMC-313D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-313D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S16B-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human (weak), mouse, rat

StressMarq
SMC-313D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-313D-RPE

Format: purified

Klon: S16B-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human (weak), mouse, rat

StressMarq
SMC-313D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-307D-A390

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-307D-A565

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-307D-A594

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-307D-A633

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-307D-A680

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-307D-A655

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-307D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-307D-A488

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-307D-A700

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S37A-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-307D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-383D-A390

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S6-60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-383D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-383D-A565

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S6-60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-383D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-383D-A633

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S6-60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-383D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-383D-A700

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S6-60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-383D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-383D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S6-60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-383D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-383D-A488

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S6-60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-383D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-383D-A594

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S6-60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-383D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-383D-A655

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S6-60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-383D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-383D-A680

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S6-60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-383D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-377D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S75-41

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, Xenopus

StressMarq
SMC-377D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-377D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S75-41

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, Xenopus

StressMarq
SMC-377D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-377D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S75-41

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, Xenopus

StressMarq
SMC-377D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-377D-RPE

Format: purified

Klon: S75-41

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, Xenopus

StressMarq
SMC-377D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-377D-PCP

Format: purified

Klon: S75-41

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, Xenopus

StressMarq
SMC-377D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-377D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S75-41

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, Xenopus

StressMarq
SMC-377D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-377D-APC

Format: purified

Klon: S75-41

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, Xenopus

StressMarq
SMC-377D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-349D-APC

Format: purified

Klon: S7-45

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-349D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-349D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S7-45

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-349D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-349D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S7-45

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-349D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-349D-PCP

Format: purified

Klon: S7-45

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-349D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-349D-STR

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S7-45

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-349D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-349D-RPE

Format: purified

Klon: S7-45

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-349D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-349D-BI

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S7-45

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-349D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-352D-PCP

Format: purified

Klon: S14-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish, Xenopus

StressMarq
SMC-352D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-352D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S14-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish, Xenopus

StressMarq
SMC-352D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-352D-STR

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S14-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish, Xenopus

StressMarq
SMC-352D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-352D-RPE

Format: purified

Klon: S14-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish, Xenopus

StressMarq
SMC-352D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-351D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-351D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-351D-PCP

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-351D-RPE

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-352D-BI

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S14-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish, Xenopus

StressMarq
SMC-352D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-351D-APC

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-351D-STR

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-352D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S14-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish, Xenopus

StressMarq
SMC-352D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-351D-BI

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S13-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-351D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-352D-APC

Format: purified

Klon: S14-16

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish, Xenopus

StressMarq
SMC-352D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-353D-A390

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S17-70

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-353D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-353D-A565

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S17-70

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-353D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-353D-A633

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S17-70

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-353D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-353D-A488

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S17-70

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-353D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-353D-A655

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S17-70

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-353D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-353D-A680

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S17-70

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-353D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-353D-A594

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S17-70

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-353D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-353D-A700

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S17-70

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-353D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-353D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S17-70

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, zebrafish

StressMarq
SMC-353D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-319D-A390

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S15-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-319D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-319D-A488

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S15-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-319D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-319D-A633

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S15-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-319D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-319D-A565

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S15-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-319D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-319D-A594

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S15-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-319D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-319D-A680

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S15-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-319D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-319D-A700

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S15-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-319D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-319D-A655

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S15-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-319D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-319D-ALP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S15-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-319D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-350D-BI

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S9-40

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-350D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-350D-PCP

Format: purified

Klon: S9-40

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-350D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-350D-RPE

Format: purified

Klon: S9-40

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-350D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-350D-APC

Format: purified

Klon: S9-40

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-350D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-350D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S9-40

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-350D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-350D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S9-40

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-350D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-350D-STR

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: S9-40

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat, human

StressMarq
SMC-350D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-317D-A488

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S7-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-317D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-317D-A390

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S7-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-317D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-317D-A594

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S7-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-317D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-317D-A633

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S7-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-317D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-317D-A565

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S7-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-317D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-317D-A680

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S7-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-317D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-317D-A700

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S7-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-317D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-317D-A655

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S7-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-317D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-317D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S7-18

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-317D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-373D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-373D-APC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-373D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-373D-PCP

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-373D-RPE

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-373D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-373D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S69-3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-373D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-300D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-302D-A390

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-302D-A488

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-302D-A655

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-302D-A700

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-302D-A565

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-303D-A488

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-303D-A390

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-303D-A655

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-303D-A565

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-303D-A633

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-303D-A680

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-302D-A594

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-302D-A680

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-303D-A594

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-303D-A700

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-303D-ALP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S55-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-303D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-302D-A633

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-302D-ALP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S38-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-302D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-300D-A390

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-300D-A633

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-300D-A680

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-300D-A565

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-300D-A655

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-300D-A700

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-300D-A488

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-300D-A594

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S57-46

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-300D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-309D-P594

Format: purified

Klon: S43-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-309D-P594100 µg
438 €BULK REQUEST
SMC-367D-A565

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S57-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-367D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-367D-A633

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S57-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-367D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-367D-A680

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S57-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-367D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-367D-A390

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S57-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-367D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-367D-A488

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S57-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-367D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-367D-A594

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S57-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-367D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-367D-A700

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S57-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-367D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-367D-A655

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S57-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-367D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-367D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S57-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-367D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-324D-RPE

Format: purified

Klon: S11-33

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-324D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-324D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S11-33

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-324D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-324D-APC

Format: purified

Klon: S11-33

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-324D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-324D-BI

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S11-33

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-324D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-324D-PCP

Format: purified

Klon: S11-33

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-324D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-324D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S11-33

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-324D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-324D-STR

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S11-33

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse, rat

StressMarq
SMC-324D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-301D-A390

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-301D-A594

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-301D-A633

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-301D-A655

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-301D-A700

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-301D-A680

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-301D-A488

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-301D-A565

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-301D-ALP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S48A-9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-301D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-311D-A390

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S124B-38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-311D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-311D-A565

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S124B-38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-311D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-311D-A594

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S124B-38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-311D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-311D-A680

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S124B-38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-311D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-311D-A488

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S124B-38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-311D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-311D-A700

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S124B-38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-311D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-311D-A633

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S124B-38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-311D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-311D-A655

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S124B-38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-311D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-311D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S124B-38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-311D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-304D-APC

Format: purified

Klon: S70-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-304D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-304D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S70-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-304D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-304D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S70-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-304D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-304D-PCP

Format: purified

Klon: S70-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-304D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-304D-RPE

Format: purified

Klon: S70-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-304D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-305D-FITC

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S71-37

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-305D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-305D-APC

Format: purified

Klon: S71-37

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-305D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-305D-BI

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S71-37

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-305D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-304D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S70-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-304D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-304D-FITC

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: S70-28

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-304D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-305D-PCP

Format: purified

Klon: S71-37

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-305D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-305D-STR

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: S71-37

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-305D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-305D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S71-37

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-305D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-305D-RPE

Format: purified

Klon: S71-37

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-305D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-320D-BI

Anwendungen: WB, ICC, IHC

Format: purified

Klon: S114-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-320D-BI100 µg
425 €BULK REQUEST
SMC-320D-PCP

Format: purified

Klon: S114-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-320D-PCP100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-320D-APC

Format: purified

Klon: S114-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-320D-APC100 µg
428 €BULK REQUEST
SMC-320D-RPE

Format: purified

Klon: S114-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-320D-RPE100 µg
426 €BULK REQUEST
SMC-320D-FITC

Anwendungen: ICC, IHC, IF

Format: purified

Klon: S114-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-320D-FITC100 µg
420 €BULK REQUEST
SMC-320D-HRP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S114-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-320D-HRP100 µg
415 €BULK REQUEST
SMC-320D-STR

Anwendungen: WB, ICC, IHC

Format: purified

Klon: S114-10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-320D-STR100 µg
427 €BULK REQUEST
SMC-310D-A390

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S112B-14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-310D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-310D-A488

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S112B-14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-310D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-310D-A565

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S112B-14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-310D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-310D-A594

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S112B-14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-310D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-310D-A633

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S112B-14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-310D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-310D-A680

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S112B-14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-310D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-310D-A700

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: purified

Klon: S112B-14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-310D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-310D-A655

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S112B-14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-310D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-310D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S112B-14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-310D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-343D-P594

Format: purified

Klon: S64A-36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-343D-P594100 µg
438 €BULK REQUEST
SMC-314D-A488

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S68-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-314D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-314D-A390

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S68-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-314D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-314D-A565

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S68-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-314D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-314D-ALP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S68-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-314D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-314D-A594

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S68-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-314D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-314D-A680

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S68-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-314D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-314D-A700

Anwendungen: WB, ICC, IF

Format: purified

Klon: S68-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-314D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-314D-A633

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S68-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-314D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-314D-A655

Anwendungen: ICC, IF

Format: purified

Klon: S68-6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-314D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-318D-P594

Format: purified

Klon: S10-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-318D-P594100 µg
438 €BULK REQUEST
SMC-342D-A390

Anwendungen: IHC, ICC, IF

Format: purified

Klon: S134-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-342D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-342D-A594

Anwendungen: IHC, ICC, IF

Format: purified

Klon: S134-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-342D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-342D-A633

Anwendungen: IHC, ICC, IF

Format: purified

Klon: S134-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-342D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-342D-A565

Anwendungen: IHC, ICC, IF

Format: purified

Klon: S134-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-342D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-342D-A488

Anwendungen: IHC, ICC, IF

Format: purified

Klon: S134-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-342D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-342D-A655

Anwendungen: IHC, ICC, IF

Format: purified

Klon: S134-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-342D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-342D-A680

Anwendungen: WB, IHC, ICC, IF

Format: purified

Klon: S134-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-342D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-342D-A700

Anwendungen: WB, IHC, ICC, IF

Format: purified

Klon: S134-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-342D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-342D-ALP

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: S134-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-342D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-360D-A655

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-A655100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-360D-A488

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-A488100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-360D-A594

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-A594100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-360D-A633

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-A633100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-360D-A700

Anwendungen: WB, ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-A700100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-360D-ALP

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-ALP100 µg
422 €BULK REQUEST
SMC-360D-A680

Anwendungen: WB, ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-A680100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-360D-A390

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-360D-A565

Anwendungen: ICC

Format: purified

Klon: S39-25

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-360D-A565100 µg
430 €BULK REQUEST
SMC-308D-P594

Format: purified

Klon: S26A-23

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

StressMarq
SMC-308D-P594100 µg
438 €BULK REQUEST
SMC-313D-A390

Anwendungen: IHC, IF

Format: purified

Klon: S16B-8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human (weak), mouse, rat

StressMarq
SMC-313D-A390100 µg
431 €BULK REQUEST
SMC-313D