Kontakt 0800-2466651 DE | EN Merkliste Login Warenkorb
Reset
Suche
zurück

Loading Loading Filter...

160 Antikörper Treffer
ART-NR PRODUKT HERSTELLER PREIS
044629

Anwendungen: IHC, IP, WB

Reinheit: >95% (SDS-PAGE)

Format: highly purified

Klon: Casper-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

USBio
044629.100100 µg
518 €BULK REQUEST
I7663-25D1X

Anwendungen: FC, IP

Format: affinity purified

Klon: JAMA-147

Wirt: Hamster

Reaktivität: mouse

USBio
I7663-25D1X.11 mg
1165 €BULK REQUEST
I7663-25D1

Anwendungen: FC, IP

Format: affinity purified

Klon: JAMA-147

Wirt: Hamster

Reaktivität: mouse

USBio
I7663-25D1.250250 µg
563 €BULK REQUEST
I7663-25D1A

Anwendungen: FC, IP

Format: affinity purified

Klon: JAMA-147

Wirt: Hamster

Reaktivität: mouse

USBio
I7663-25D1A.100100 µg
364 €BULK REQUEST
I7663-24V4

Anwendungen: ELISA, FC, IHC, IP, WB

Reinheit: Purified

Format: purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rabbit, rat

USBio
I7663-24V4.100100 µg
574 €BULK REQUEST
I7663-25C1

Anwendungen: IP, WB

Format: purified

Klon: Reg21

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I7663-25C1.11 ml
1076 €BULK REQUEST
I7663-25C3

Anwendungen: ELISA, IP, WB

Format: purified

Klon: D1f3

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I7663-25C3.11 ml
1076 €BULK REQUEST
I7663-25C4

Anwendungen: ELISA, IP, WB

Format: purified

Klon: Reg20

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I7663-25C4.11 ml
1076 €BULK REQUEST
I8439-04K

Anwendungen: ELISA, FC, ICC, IP, Neutr., WB

Format: affinity purified

Wirt: Goat

Reaktivität: human

USBio
I8439-04K.100100 µg
841 €BULK REQUEST
C2086-66H

Anwendungen: IHC, IP, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
C2086-66H.5050 µl
716 €BULK REQUEST
C2086-66W1

Anwendungen: IF, IP, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
C2086-66W1.100100 µg
576 €BULK REQUEST
T8050-11K1

Anwendungen: FC, IHC, IP, WB

Format: affinity purified

Klon: TL2.1 Biotinylated

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
T8050-11K1.500500 µl
731 €BULK REQUEST
C2460-01K

Anwendungen: FC, IP

Format: affinity purified

Klon: 10B674

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2460-01K.250250 µg
563 €BULK REQUEST
C2460-01K1

Anwendungen: FC, IP

Format: affinity purified

Klon: 10B674

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2460-01K1.500500 µg
814 €BULK REQUEST
C2460-01K2

Anwendungen: FC, IP

Format: affinity purified

Klon: 10B674

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2460-01K2.100100 µg
373 €BULK REQUEST
I8443-40L

Anwendungen: IHC, IP, WB

Format: affinity purified

Klon: HLT2736

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
I8443-40L.5050 µg
716 €BULK REQUEST
029817

Anwendungen: IP, Neutr., WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: mouse

USBio
029817.100100 µg
576 €BULK REQUEST
T8050-11F

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 3H3049

Wirt: Mouse

Reaktivität: dog, human, monkey

USBio
T8050-11F.100100 µg
596 €BULK REQUEST
T8050-11E

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 10B1260

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
T8050-11E.250250 µg
995 €BULK REQUEST
T8050-11K

Anwendungen: FC, IHC, IP, WB

Format: affinity purified

Klon: TL2.1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
T8050-11K.11 ml
895 €BULK REQUEST
T8050-11D1

Anwendungen: FC, IP

Format: affinity purified

Klon: 10B1261

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
T8050-11D1.500500 µg
781 €BULK REQUEST
T8050-11H

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: affinity purified

Klon: mT2.7

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

USBio
T8050-11H.100100 µg
895 €BULK REQUEST
T8050-11D

Anwendungen: FC, IP

Format: affinity purified

Klon: 10B1261

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
T8050-11D.200200 µg
625 €BULK REQUEST
T8050-11J

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: affinity purified

Klon: T2.5

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse

USBio
T8050-11J.100100 µg
895 €BULK REQUEST
S7972-40F

Anwendungen: ELISA, IP, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse

USBio
S7972-40F.100100 µg
796 €BULK REQUEST
137453

Anwendungen: IP, WB

Format: purified

Klon: 13G41

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
137453.100100 µl
533 €BULK REQUEST
I7663-27M6

Anwendungen: ELISA, FC, IHC, IP, WB

Klon: 6D491

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I7663-27M6.100100 µg
479 €BULK REQUEST
I7663-26C1

Anwendungen: IP, Neutr., RIA, WB

Format: purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
I7663-26C1.100100 µg
850 €BULK REQUEST
I8428-24

Anwendungen: ELISA, IP, Neutr., RIA, WB

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
I8428-24.11 ml
756 €BULK REQUEST
I8428-30D

Anwendungen: ELISA, IP, WB

Format: purified

Klon: 9G200

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, monkey

USBio
I8428-30D.100100 µg
664 €BULK REQUEST
I8429-16C

Anwendungen: ELISA, WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: 9G98

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
I8429-16C.500500 µg
875 €BULK REQUEST
I8430-07

Anwendungen: ELISA, IP, WB

Format: purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, monkey

USBio
I8430-07.100100 µg
850 €BULK REQUEST
109-401-310

Anwendungen: Neutr., ELISA, RIA, IP, IHC, WB

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

Rockland
109-401-3101 ml

407 €

366 €BULK REQUEST
Cay10811

Anwendungen: ELISA, IP, WB

Klon: IL333068A

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse

Cayman
Cay10811-5050 µg
269 €
Cay10811-100100 µg
330 €BULK REQUEST
I7663-11N

Anwendungen: ELISA, IHC, IP, Neutr., RIA, WB

Wirt: Rabbit

Reaktivität: dog, human, monkey

USBio
I7663-11N.11 ml
756 €BULK REQUEST
I7663-11P

Anwendungen: ELISA, FC, IHC, IP, Neutr., RIA, WB

Format: highly purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
I7663-11P.11 mg
756 €BULK REQUEST
I7663-27R

Anwendungen: ELISA, IP

Format: affinity purified

Klon: 5J36

Wirt: Mouse

Reaktivität: rat

USBio
I7663-27R.500500 µg
682 €BULK REQUEST
I7663-26E

Anwendungen: ELISA, IP, WB

Format: affinity purified

Klon: 3H2511

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I7663-26E.500500 µg
653 €BULK REQUEST
I7663-27B

Anwendungen: ELISA, IP, WB

Format: highly purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
I7663-27B.5050 µg
409 €BULK REQUEST
I7663-27K1

Anwendungen: ELISA, IP, WB

Format: purified

Klon: 5K308

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I7663-27K1.500500 µg
468 €BULK REQUEST
I8426-11

Anwendungen: ELISA, FC, IP

Format: affinity purified

Klon: 5J38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
I8426-11.500500 µg
662 €BULK REQUEST
I8426-14

Anwendungen: ELISA, IHC, IP, WB

Format: highly purified

Klon: 5C64

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I8426-14.500500 µg
400 €BULK REQUEST
I8428-16F

Anwendungen: ELISA, IHC, IP, Neutr.

Format: purified

Klon: 6A579

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I8428-16F.100100 µg
731 €BULK REQUEST
I8428-07P

Anwendungen: ELISA, FC, IF, IP, Neutr., WB

Format: purified

Klon: 5K122

Wirt: Rat

Reaktivität: human

USBio
I8428-07P.500500 µg
468 €BULK REQUEST
I8428-20A

Anwendungen: ELISA, IHC, IP, WB

Format: highly purified

Klon: 5C65

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
I8428-20A.500500 µg
400 €BULK REQUEST
I8429-11L

Anwendungen: ELISA, IP, WB

Format: purified

Klon: 5K125

Wirt: Rat

Reaktivität: human

USBio
I8429-11L.500500 µg
531 €BULK REQUEST
I8429-15A

Anwendungen: ELISA, IHC, IP, WB

Format: affinity purified

Klon: 5C66

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
I8429-15A.500500 µg
400 €BULK REQUEST
Cay10809

Anwendungen: ELISA, IHC, IP, WB

Klon: IL33305B

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Cayman
Cay10809-100100 µg
183 €
Cay10809-5050 µg
220 €BULK REQUEST
109-401-301

Anwendungen: Neutr., ELISA, RIA, IP, IHC, WB

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

Rockland
109-401-3011 ml

407 €

366 €BULK REQUEST
109-401-304

Anwendungen: ELISA, RIA, IP

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

Rockland
109-401-3041 ml

465 €

418 €BULK REQUEST
209-401-301

Anwendungen: Neutr., ELISA, IHC, WB, IP

Format: IgG

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

Rockland
209-401-3011 mg

407 €

366 €BULK REQUEST
I7663-25G

Anwendungen: ELISA, IP, RIA, WB

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
I7663-25G.11 ml
833 €BULK REQUEST
C2086-66C

Anwendungen: ICC, IHC, IP, WB

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
C2086-66C.100100 µg
637 €BULK REQUEST
I7663-11G

Anwendungen: ELISA, IHC, IP, WB

Format: highly purified

Klon: 5C57

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
I7663-11G.500500 µg
400 €BULK REQUEST
I7663-25G1

Anwendungen: ELISA, IP, RIA, WB

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
I7663-25G1.11 ml
833 €BULK REQUEST
I7663-25H

Anwendungen: ELISA, FC, IP, RIA

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
I7663-25H.11 mg
833 €BULK REQUEST
I7663-27K2

Anwendungen: ELISA, IP, WB

Format: purified

Klon: 5K308

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I7663-27K2.500500 µg
614 €BULK REQUEST
I7663-25K4

Anwendungen: ELISA, IF, IHC, IP, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
I7663-25K4.5050 µg
716 €BULK REQUEST
I8428-07JX

Anwendungen: ELISA, FC, IF, IP, Neutr., WB

Format: purified

Klon: 5K122

Wirt: Rat

Reaktivität: human

USBio
I8428-07JX.500500 µg
531 €BULK REQUEST
I8428-19

Anwendungen: ELISA, IP

Format: purified

Klon: 4H171

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I8428-19.100100 µg
765 €BULK REQUEST
I8429-11GX

Anwendungen: ELISA, IP, Neutr., WB

Format: purified

Klon: 5K124

Wirt: Rat

Reaktivität: human

USBio
I8429-11GX.500500 µg
571 €BULK REQUEST
109-401-305

Anwendungen: ELISA, RIA, IP

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

Rockland
109-401-3051 ml

465 €

418 €BULK REQUEST
I7663-29J

Anwendungen: ELISA, FC, IP

Format: affinity purified

Klon: 3H2512

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I7663-29J.500500 µg
653 €BULK REQUEST
I7663-25J

Anwendungen: ELISA, IP, Neutr., WB

Format: purified

Klon: 6A570

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I7663-25J.100100 µg
860 €BULK REQUEST
I7663-25J1

Anwendungen: IP, WB

Format: purified

Klon: 6A571

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I7663-25J1.100100 µg
860 €BULK REQUEST
T5500-03

Anwendungen: IP, WB

Klon: 6D797

Wirt: Rat

Reaktivität: human

USBio
T5500-03.100100 µg
637 €BULK REQUEST
T5498-52H

Anwendungen: IP, WB

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
T5498-52H.5050 µg
562 €BULK REQUEST
I8432-02B

Anwendungen: ELISA, WB, IP

Format: purified

Klon: 9G100

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
I8432-02B.500500 µg
875 €BULK REQUEST
I8432-24E

Anwendungen: ELISA, IP

Format: affinity purified

Klon: JES5-2A5

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I8432-24E.100100 µg
895 €BULK REQUEST
I8434-02GX

Anwendungen: ELISA, FC, ICC, IP, WB

Format: affinity purified

Klon: 5J86

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I8434-02GX.500500 µg
682 €BULK REQUEST
I8432-24B

Anwendungen: ELISA, IP, Neutr.

Format: purified

Klon: 6A582

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I8432-24B.100100 µg
659 €BULK REQUEST
I8432-12

Anwendungen: ELISA, IHC, IP, WB

Format: affinity purified

Klon: 5C68

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
I8432-12.500500 µg
400 €BULK REQUEST
I8600-05Q

Anwendungen: ELISA, IF, IHC, IP, WB

Reinheit: Purified by Protein A aff

Format: affinity purified

Klon: 3A9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
I8600-05Q.5050 µg
787 €BULK REQUEST
109-401-312

Anwendungen: Neutr., ELISA, RIA, IP, IHC, WB

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

Rockland
109-401-3121 ml

407 €

366 €BULK REQUEST
128480

Anwendungen: IP

Reinheit: Serum

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
128480.100100 µl
639 €BULK REQUEST
S7972-42D

Anwendungen: IHC, IP, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse

USBio
S7972-42D.5050 µg
621 €BULK REQUEST
C2255-11D

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
C2255-11D.100100 µg
299 €BULK REQUEST
C2255-01F

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: affinity purified

Klon: 4j5

Wirt: Mouse

Reaktivität: chicken

USBio
C2255-01F.250250 µg
781 €BULK REQUEST
C2255-11P

Anwendungen: ELISA, FC, IHC, IP, WB

Format: purified

Klon: 5K79

Wirt: Mouse

Reaktivität: chicken

USBio
C2255-11P.500500 µg
518 €BULK REQUEST
C2255-13D

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K113

Wirt: Mouse

Reaktivität: cat

USBio
C2255-13D.500500 µg
518 €BULK REQUEST
C2255-11V

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K84

Wirt: Mouse

Reaktivität: chicken

USBio
C2255-11V.500500 µg
518 €BULK REQUEST
C2255-27P

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: supernatant

Klon: 3H745

Wirt: Mouse

Reaktivität: cat

USBio
C2255-27P.22 ml
639 €BULK REQUEST
C2255-04

Anwendungen: ELISA, FC, IF, IHC, IP

Format: affinity purified

Klon: 5B5

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
C2255-04.100100 µg
443 €
C2255-04.500500 µg
616 €
C2255-04.11 mg
1064 €BULK REQUEST
C2255-27Q

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: supernatant

Klon: 3H746

Wirt: Mouse

Reaktivität: cat

USBio
C2255-27Q.22 ml
781 €BULK REQUEST
C2255-68

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 5K106

Wirt: Mouse

Reaktivität: swine

USBio
C2255-68.500500 µg
563 €BULK REQUEST
C2275-89A

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 5K251

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2275-89A.500500 µg
500 €BULK REQUEST
C2275-86B

Anwendungen: FC, IP, WB

Format: affinity purified

Klon: 3H1147

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
C2275-86B.200200 µg
637 €BULK REQUEST
C2275-82

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 3C7

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2275-82.500500 µg
457 €BULK REQUEST
I8437-02B

Anwendungen: ELISA, IHC, IP, WB

Format: highly purified

Klon: 9L383

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
I8437-02B.500500 µg
542 €BULK REQUEST
I8437-01X

Anwendungen: ELISA, IP, Neutr., WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
I8437-01X.100100 µg
783 €BULK REQUEST
C2255-11S

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K79

Wirt: Mouse

Reaktivität: chicken

USBio
C2255-11S.100100 µg
488 €BULK REQUEST
C2255-11Y

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K84

Wirt: Mouse

Reaktivität: chicken

USBio
C2255-11Y.500500 µg
601 €BULK REQUEST
C2255-11Z

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K84

Wirt: Mouse

Reaktivität: chicken

USBio
C2255-11Z.100100 µg
488 €BULK REQUEST
C2255-13F

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K113

Wirt: Mouse

Reaktivität: cat

USBio
C2255-13F.500500 µg
601 €BULK REQUEST
C2255-11Q

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K79

Wirt: Mouse

Reaktivität: chicken

USBio
C2255-11Q.500500 µg
646 €BULK REQUEST
C2255-11R

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K79

Wirt: Mouse

Reaktivität: chicken

USBio
C2255-11R.500500 µg
601 €BULK REQUEST
C2255-11DX

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K60

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
C2255-11DX.500500 µg
576 €BULK REQUEST
C2255-13G

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K113

Wirt: Mouse

Reaktivität: cat

USBio
C2255-13G.100100 µg
488 €BULK REQUEST
C2255-11W

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K84

Wirt: Mouse

Reaktivität: chicken

USBio
C2255-11W.500500 µg
646 €BULK REQUEST
C2255-13E

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K113

Wirt: Mouse

Reaktivität: cat

USBio
C2255-13E.500500 µg
646 €BULK REQUEST
C2255-31A

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K206

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2255-31A.500500 µg
369 €BULK REQUEST
C2255-68B

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 5K106

Wirt: Mouse

Reaktivität: swine

USBio
C2255-68B.500500 µg
614 €BULK REQUEST
C2255-68C

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 5K106

Wirt: Mouse

Reaktivität: swine

USBio
C2255-68C.100100 µg
461 €BULK REQUEST
C2275-89D

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 5K251

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2275-89D.100100 µg
473 €BULK REQUEST
C2275-89AX

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 5K251

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2275-89AX.500500 µg
571 €BULK REQUEST
C2275-89B

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 5K251

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2275-89B.100100 µg
353 €BULK REQUEST
C2275-89C

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 5K251

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2275-89C.500500 µg
513 €BULK REQUEST
C2275-82D

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 3C7

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2275-82D.100100 µg
526 €BULK REQUEST
C2275-89E

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 5K251

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2275-89E.100100 µg
556 €BULK REQUEST
C2275-82X

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 3C7

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2275-82X.500500 µg
538 €BULK REQUEST
C2275-82A

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 3C7

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2275-82A.500500 µg
482 €BULK REQUEST
C2275-82C

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 3C7

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2275-82C.100100 µg
439 €BULK REQUEST
C2275-82B

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 3C7

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2275-82B.500500 µg
479 €BULK REQUEST
C2255-68D

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 5K106

Wirt: Mouse

Reaktivität: swine

USBio
C2255-68D.100100 µg
500 €BULK REQUEST
C2275-89G

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 5K251

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2275-89G.100100 µg
493 €BULK REQUEST
C2275-89F

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 5K251

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2275-89F.100100 µg
531 €BULK REQUEST
C2275-82F

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 3C7

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2275-82F.100100 µg
457 €BULK REQUEST
C2275-82E

Anwendungen: FC, IP

Format: purified

Klon: 3C7

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2275-82E.100100 µg
500 €BULK REQUEST
C2255-31B

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K206

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2255-31B.100100 µg
315 €BULK REQUEST
C2255-31C

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K206

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2255-31C.500500 µg
457 €BULK REQUEST
C2255-31AX

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K206

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2255-31AX.500500 µg
457 €BULK REQUEST
C2255-32

Anwendungen: FC, IF, IP, WB

Format: purified

Klon: 1.BB.663

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2255-32.500500 µg
662 €BULK REQUEST
C2255-31D

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K206

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2255-31D.100100 µg
308 €BULK REQUEST
C2255-31G

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K206

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2255-31G.100100 µg
526 €BULK REQUEST
C2255-31E

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K206

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2255-31E.100100 µg
495 €BULK REQUEST
C2255-31F

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K206

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2255-31F.100100 µg
464 €BULK REQUEST
C2255-31H

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K206

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2255-31H.100100 µg
513 €BULK REQUEST
C2255-31J

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: purified

Klon: 5K206

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2255-31J.100100 µg
457 €BULK REQUEST
T8050-12R

Anwendungen: FC, ICC, IF, IP

Format: affinity purified

Klon: 11E368

Wirt: Mouse

Reaktivität: dog, human

USBio
T8050-12R.100100 µg
628 €BULK REQUEST
T8050-12P

Anwendungen: FC, ICC, IF, IHC, IP, WB

Format: affinity purified

Klon: 11E368

Wirt: Mouse

Reaktivität: dog, human

USBio
T8050-12P.100100 µg
545 €BULK REQUEST
T8172-60

Anwendungen: IHC, IP, WB

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: bovine, human, mouse, rat

USBio
T8172-60.5050 µl
520 €BULK REQUEST
I7663-31C

Anwendungen: FC, IHC, IP

Reinheit: Ascites

Klon: 8L439

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I7663-31C.250250 µl
653 €BULK REQUEST
I7663-31L

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: affinity purified

Klon: 10B1132

Wirt: Mouse

Reaktivität: bovine, sheep

USBio
I7663-31L.250250 µg
630 €BULK REQUEST
I7663-31M

Anwendungen: IP, IHC, FC

Format: supernatant

Klon: 10B1130

Wirt: Mouse

Reaktivität: swine

USBio
I7663-31M.22 ml
781 €BULK REQUEST
I7663-31N

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: affinity purified

Klon: 10B1126

Wirt: Mouse

Reaktivität: rabbit

USBio
I7663-31N.250250 µg
630 €BULK REQUEST
I7663-31Q

Anwendungen: ELISA, FC, IHC, IP

Format: affinity purified

Klon: 3H1159

Wirt: Mouse

Reaktivität: rat

USBio
I7663-31Q.500500 µg
738 €BULK REQUEST
I7663-31Q1

Anwendungen: ELISA, FC, IHC, IP

Format: affinity purified

Klon: 3H1159

Wirt: Mouse

Reaktivität: rat

USBio
I7663-31Q1.100100 µg
338 €BULK REQUEST
I7663-31Q2

Anwendungen: ELISA, FC, IHC, IP

Format: affinity purified

Klon: 3H1159

Wirt: Mouse

Reaktivität: rat

USBio
I7663-31Q2.250250 µg
461 €BULK REQUEST
I7663-31R1

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: affinity purified

Klon: 3H1148

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I7663-31R1.250250 µg
553 €BULK REQUEST
I7663-31R2

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: affinity purified

Klon: 3H1148

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I7663-31R2.100100 µg
382 €BULK REQUEST
I7663-31R

Anwendungen: FC, IHC, IP

Format: affinity purified

Klon: 3H1148

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
I7663-31R.500500 µg
767 €BULK REQUEST
I7663-47A

Anwendungen: FC, IHC, IP, WB

Reinheit: Purified by Protein G aff

Format: affinity purified

Klon: 8L446

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
I7663-47A.100100 µg
623 €BULK REQUEST
I8430-02K

Anwendungen: ELISA, IP, WB

Format: purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, monkey

USBio
I8430-02K.100100 µg
695 €BULK REQUEST
I8428-02L

Anwendungen: ELISA, IHC, IP, Neutr., RIA, WB

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, swine, rat

USBio
I8428-02L.200200 µl
574 €BULK REQUEST
C2088-50D

Anwendungen: IHC, IP, WB

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
C2088-50D.5050 µl
486 €BULK REQUEST
C2088-50C

Anwendungen: IHC, IP, WB

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: dog, human, mouse, rat

USBio
C2088-50C.5050 µl
486 €BULK REQUEST
C2088-50E

Anwendungen: IHC, IP, WB

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
C2088-50E.5050 µl
486 €BULK REQUEST
C2255-05C

Anwendungen: ELISA, FC, IF, IHC, IP, WB

Format: affinity purified

Klon: 10A3

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

USBio
C2255-05C.500500 µg
783 €BULK REQUEST
C2255-05B

Anwendungen: ELISA, FC, IHC, IP, WB

Format: affinity purified

Klon: 10A3

Wirt: Rat

Reaktivität: human

USBio
C2255-05B.250250 µg
553 €BULK REQUEST
F9047-73B

Anwendungen: IP, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
F9047-73B.100100 µl
796 €BULK REQUEST
F9047-73A

Anwendungen: IP, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
F9047-73A.100100 µl
796 €BULK REQUEST
WA-AJ1772a

Anwendungen: WB, IP

Format: purified

Klon: EPR2075

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

Abgent
WA-AJ1772a100 µl
389 €BULK REQUEST
AG-20A-0041

Anwendungen: ELISA, Blocking, IHC, IP, WB

Format: purified

Klon: IL33305B

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Adipogen
AG-20A-0041-C05050 µg
215 €
AG-20A-0041-C100100 µg
297 €BULK REQUEST
AG-20A-0043

Anwendungen: ELISA, IP, WB

Format: purified

Klon: IL33026B

Wirt: Mouse

Reaktivität: human , mouse

Adipogen
AG-20A-0043-C05050 µg
215 €
AG-20A-0043-C100100 µg
297 €BULK REQUEST
AG-20B-0042B

Anwendungen: WB, IHC, IP

Format: purified

Klon: Casper-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: mouse

Adipogen
AG-20B-0042B-C100100 µg
374 €BULK REQUEST
A302-606A

Anwendungen: WB, IP

Format: antigen affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human (expected: orangutan, rhesus monkey, gorilla, chimpanzee, white-tufted-ear marmoset, crab-eating macaque, naked mole rat, thirteen-lined ground squirrel, northern white-cheeked gibbon)

Bethyl
A302-606A-T20 µl
61 €
A302-606A-M100 µl
281 €
A302-606A100 µl
385 €BULK REQUEST
Cay13587

Anwendungen: WB, FC ( IC,CS ) , ICC, IP, IHC

Format: purified

Klon: TL2.1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Cayman
Cay13587-11 each
364 €BULK REQUEST
IMG-5710

Anwendungen: IHC  ( frozen ) , IHC  ( paraffin ) , IP, WB

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: dog, gerbil, human, mouse, rat

Imgenex
IMG-571050 µl

BULK REQUEST
IMG-5711

Anwendungen: IHC  ( frozen ) , IHC  ( paraffin ) , IP, WB

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

Imgenex
IMG-571150 µl

BULK REQUEST
IMG-5712

Anwendungen: IHC  ( frozen ) , IHC  ( paraffin ) , IP, WB

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

Imgenex
IMG-571250 µl

BULK REQUEST

Die Preise für Antikörper verstehen sich exkl. Versandkosten, eventuell anfallender Kühlmittelpauschale sowie der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.Antibodies to G-Protein Coupled ReceptorsB-Cell ActivationAntibodies Relevant for Ubiquitin Research

InterleukinsAntibodies against Proteins in the Circadian PathwayCytokines alle Treffer anzeigen (8 INFOS)

 


Forschungsprodukte im Fokus
 
Produkte
Service
Company
€ 10 Gutschein sichern